Навчально-тренувальний процес

Навчально-тренувальні збори

1. Навчально-тренувальні збори проводяться з метою підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях різного рангу.

2. Навчально-тренувальні збори проводяться на території України.

Проведення навчально-тренувальних зборів за кордоном для спортсменів, які входять до складів національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні, у тому числі з видів спорту осіб з інвалідністю, затверджених Мінмолодьспортом в установленому порядку, та спортсменів центрів олімпійської підготовки допускається у разі відсутності на території України належних умов для їх підготовки згідно з вимогами, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 152.

Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів, вихованців, учнів (студентів) закладів фізичної культури і спорту регламентується статутними документами та календарними планами цих закладів.

3. За напрямом навчально-тренувальні збори бувають:

із спеціальної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на спеціально-технічну та тактичну підготовку спортсменів;

із загальної фізичної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на розвиток фізичних якостей з урахуванням специфіки виду спорту;

із поглибленого медичного огляду, основним завданням яких є визначення функціональних та фізичних можливостей спортсмена;

відновлювальні (реабілітаційні), спрямовані на покращення фізичного і психологічного стану спортсменів, відновлення, корекцію та компенсацію фізичних затрат, які вони понесли під час участі у спортивних змаганнях.

4. Мета навчально-тренувальних зборів, їх тривалість та максимальна кількість спортсменів, які беруть у них участь, визначається відповідно до Класифікації навчально-тренувальних зборів згідно з додатком 1 до цього Положення.

Кількість учасників, які залучаються до навчально-тренувального збору, залежить від специфіки виду спорту і визначається, виходячи із фінансових можливостей організатора заходу та з урахуванням дотримання учасниками заходу правил безпеки.

5. Організатором навчально-тренувального збору в установленому порядку видається розпорядчий документ, яким визначається, зокрема, напрям навчально-тренувального збору, строки, місце проведення, кількісний склад учасників навчально-тренувального збору, обсяги та джерела його фінансування, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил безпеки, а також затверджуються кошторис витрат та поіменний склад учасників навчально-тренувального збору.

6. Організатор навчально-тренувального збору може забезпечувати його учасників необхідним спортивним інвентарем та обладнанням, що використовуються під час підготовки спортсменів з урахуванням специфіки виду спорту (перевезення спортивних човнів, спортивної зброї, спортивних велосипедів, зимового спортивного обладнання тощо).